Har du lyst til å spille sammen med oss kan Drammen Glassverk Musikkorps by på mye allsidig musikk og et unikt sosialt miljø. Vi øver på Varden hver mandag fra kl. 19:00 til 21:30. Ta en tur innom da vel, det kan jo hende at du får lyst til å ta med deg instrumentet mandagen etter. Det er plass til alle hos oss i DGMK. Vi trives med hverandre, tar vare på, og oppmuntrer, og ikke minst spiller bra..... sammen.

Kontakt oss her!

Spennende musikalske prosjekter, veldrevet, høyt musikalsk nivå og spilleglede, ja det er oss i DGMK!
Tid:
Sted:
Adresse:
Kommentar: