Julen nærmer seg – og med det også vår julekonsert. Drammen Glassverk Musikkorps ønsker deg velkommen til en stemningsfylt kveld med mye musikk og sang og tradisjonen tro, har vi også med oss sangsolist.

Vel møtt!
Det jobbes med ny hjemmesideløsning for oss som antas å være klar før nyttår. Av den grunn vil ikke alle våre sider her være helt oppdaterte.Tid:
Sted:
Adresse:
Kommentar: