Korps er gøy!

Har du lyst til å spille med oss, er du hjertelig velkommen. 
Vi er i dag 28 musikanter som øver mandager (kl. 1900-2130) på Varden Kulturhus og SelskapslokaleSvelvikveien 112, 3039 Drammen. 
Vi som driver med korps, vet at dette er en positiv og sosial aktivitet. Her samles folk på tvers av kjønn og alder og det koster heller ikke så mye. Vi har en medlemskontingent på kr. 2000,- pr. år som også inkluderer uniform og medlemskap i Norges Musikkorps Forbund. Vi er så heldige at vi eier vårt eget lokale til å utøve vår virksomhet. Varden Kulturhus og Selskapslokale eies og driftes av korpset og mye av korpsets inntekter ligger i driften av dette huset. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.
  • Steinar Eggum, leder: Telefon 922 81 723
  • Frank Schultzen, leder musikkomité: Telefon: 472 37 895
Søk
Driftes av Styreportalen AS