Korps er gøy

Har du lyst til å spille med oss, er du hjertelig velkommen.  Vi er i dag 28 musikanter som øver mandager (kl. 1900-2130) på Varden Kulturhus og SelskapslokaleSvelvikveien 112, 3039 Drammen

Vi som driver med korps, vet at dette er en positiv aktivitet. Undersøkelser og forskning gjort på musikk og kultur viser at det også har en helsebringende effekt. Dette er en utrolig fin sosial aktivitet. Her samles folk på tvers av kjønn og alder og vi presterer i lag og det koster ikke så mye heller. 
Vi har en medlemskontingent på kr. 1800,- pr. år som også inkluderer uniform og medlemskap i Norges Musikkorps Forbund. Vi er også så heldige at vi har vårt eget lokale til å utøve vår virksomhet i. Varden Kulturhus og Selskapslokale eies og driftes av korpset og mye av korpsets inntekter ligger i driften av dette huset. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat

Steinar Eggum, leder: Telefon 922 81 723
Frank Schultzen, leder musikkomité: Telefon: 472 37 895

Søk
Driftes av Styreportalen AS